somewhere in... blog
x
ফোনেটিক ইউনিজয় বিজয়

বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ফুল : পর্ব ১৫

০১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ রাত ১১:৫৭
এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :

পৃথিবীতে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ প্রাজাতির গোলাপ ফুল রয়েছে। এই সমস্ত প্রজাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উপ-প্রজাতি। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৫০টি আলাদা আলাদা গোলাপের অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। এই পোস্টে সেই সমস্ত প্রজাতিগুলির ফুলগুলিকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। আসলে পরিচয় করিয়ে দিব বললে ভুল বলা হবে, মূলত সেই সমস্ত গোলাপের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। যাতে করে আপনারা শুধু দেখতে পাবেন পৃথিবীতে কত রকমের গোলাপ রয়েছে, আর সেগুলি কোনটি দেখতে কেমন। সেই সাথে চেষ্টা করবো সামান্য কিছু তথ্য যোগকরে দিতে, যা হিসাবের মধ্যে না নিলেও হয়। আমি গোলাপ গুলিকে তাদের নামের ইংরেজী বর্নমালার নিম্নক্রম অনুসারে সাজাব। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা দেখব M দিয়ে শুরু হওয়া গোলাপ গুলির ছবি।

বি.দ্র. M দিয়ে শুরু হওয়া গোলাপের সংখ্যা প্রায় ৪৯টি হওয়ায় এই গোলাপগুলি ৩টি অংশে দেখানো হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ৩২টি দেখার পর আজ দেখুন তৃতীয় অংশের বাকি সবটি গোলাপ।

২১৬। Mevrouw Nathalie Nypels


আবিষ্কৃত হয় : ১৯১৯ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ২-৩ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২১৭। Mier Y Teran


আবিষ্কৃত হয় : ২০০৩ সালে, গাছের প্রকৃতি : লতানো ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৬-৮ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২১৮। Minnie Belle
ছবি সংগ্রহ করা যায়নি।
আবিষ্কৃত হয় : ২০০৮ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৫-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : Apricot, ফুল ঘ্রাণহীন, ফল বা বীজ হয় না।
২১৯। Miss Caroline


আবিষ্কৃত হয় : ২০০০ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৫ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২০। Miss Lillian


আবিষ্কৃত হয় : ২০০২ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৬-৮ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয়।
২২১। Mlle. Franziska Kruger


আবিষ্কৃত হয় : ১৮৮০ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৫ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২২। Molineux


আবিষ্কৃত হয় : ১৯৯৪ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৪ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৩। Monsieur Tillier


আবিষ্কৃত হয় : ১৮৯১ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৪। Moonlight


আবিষ্কৃত হয় : ১৯১৩ সালে, গাছের প্রকৃতি : লতানো ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৬-৮ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয়।
২২৫। Moroccan Rose


আবিষ্কৃত হয় : সাল জানা নেই, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৫ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একসাথে সবগুলি, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৬। Mozart


আবিষ্কৃত হয় : ১৯৩৭ সালে, গাছের প্রকৃতি : লতানো ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৫-৭ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৭। Mrs. Anthony Waterer


আবিষ্কৃত হয় : ১৮৯৮ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : লাল, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৮। Mrs. B. R. Cant


আবিষ্কৃত হয় : ১৯০১ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৫-৮ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২২৯। Mrs. Bosanquet


আবিষ্কৃত হয় : ১৮৩২ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৫ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২৩০। Mrs. Dudley Cross


আবিষ্কৃত হয় : ১৯০৭ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।

২৩১। Mrs. Oakley Fisher


আবিষ্কৃত হয় : ১৯২১ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৪ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ।
২৩২। Mrs. Pierre S. du Pont


আবিষ্কৃত হয় : ১৯২৯ সালে, গাছের প্রকৃতি ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২৩৩। Mrs. R. M. Finch


আবিষ্কৃত হয় : ১৯২৩ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৩-৪ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয় না।
২৩৪। Mrs. Sam Houston
ছবি সংগ্রহ করা যায়নি।
আবিষ্কৃত হয় : ১৯৯৫ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : গোলাপি, ফুল ঘ্রাণ যুক্ত, ফল বা বীজ হয়।
২৩৫। Mutabilis


আবিষ্কৃত হয় : ১৮৯৪ সালে, গাছের প্রকৃতি : ঝোপাকৃতি, গাছের উচ্চতা : ৪-৬ ফিট, ফুল ফোটার ধরন : একে-একে বার-বার, ফুলের রং : হলুদ, ফুল ঘ্রাণহীন, ফল বা বীজ হয় না।

বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ফুল : পর্ব ১৪ এখানেই শেষ হলো, আগামী পর্বে আবারো অনেকগুলি গোলাপের সৌরভ নিয়ে হাজির হবো আপনাদের জন্য। আগের পর্বগুলি যাদের চোখে পরেনি তারা সেই গোলাপগুলির সৌরভ পেতে পারেন নিচের লিংক থেকে।
বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ ফুল : পর্ব ০১, পর্ব ০২, পর্ব ০৩, পর্ব ০৪, পর্ব ০৫, পর্ব ০৬, পর্ব ০৭, পর্ব ০৮, পর্ব ০৯, পর্ব ১০, পর্ব ১১, পর্ব ১২, পর্ব ১৩, পর্ব ১৪


এখনো অনেক অজানা ভাষার অচেনা শব্দের মত এই পৃথিবীর অনেক কিছুই অজানা-অচেনা রয়ে গেছে!! পৃথিবীতে কত অপূর্ব রহস্য লুকিয়ে আছে- যারা দেখতে চায় তাদের ঝিঁঝি পোকার বাগানে নিমন্ত্রণ।
২টি মন্তব্য ০টি উত্তর

আপনার মন্তব্য লিখুন

ছবি সংযুক্ত করতে এখানে ড্রাগ করে আনুন অথবা কম্পিউটারের নির্ধারিত স্থান থেকে সংযুক্ত করুন (সর্বোচ্চ ইমেজ সাইজঃ ১০ মেগাবাইট)
Shore O Shore A Hrosho I Dirgho I Hrosho U Dirgho U Ri E OI O OU Ka Kha Ga Gha Uma Cha Chha Ja Jha Yon To TTho Do Dho MurdhonNo TTo Tho DDo DDho No Po Fo Bo Vo Mo Ontoshto Zo Ro Lo Talobyo Sho Murdhonyo So Dontyo So Ho Zukto Kho Doye Bindu Ro Dhoye Bindu Ro Ontosthyo Yo Khondo Tto Uniswor Bisworgo Chondro Bindu A Kar E Kar O Kar Hrosho I Kar Dirgho I Kar Hrosho U Kar Dirgho U Kar Ou Kar Oi Kar Joiner Ro Fola Zo Fola Ref Ri Kar Hoshonto Doi Bo Dari SpaceBar
এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :
আলোচিত ব্লগ

যে ভ্রমণটি ইতিহাস হয়ে আছে

লিখেছেন কাছের-মানুষ, ১৮ ই মে, ২০২৪ রাত ১:০৮

ঘটনাটি বেশ পুরনো। কোরিয়া থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরেছি খুব বেশী দিন হয়নি! আমি অবিবাহিত থেকে উজ্জীবিত (বিবাহিত) হয়েছি সবে, দেশে থিতু হবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ মুঠোফোনটা বেশ কিছুক্ষণ... ...বাকিটুকু পড়ুন

আবারও রাফসান দা ছোট ভাই প্রসঙ্গ।

লিখেছেন মঞ্জুর চৌধুরী, ১৮ ই মে, ২০২৪ ভোর ৬:২৬

আবারও রাফসান দা ছোট ভাই প্রসঙ্গ।
প্রথমত বলে দেই, না আমি তার ভক্ত, না ফলোয়ার, না মুরিদ, না হেটার। দেশি ফুড রিভিউয়ারদের ঘোড়ার আন্ডা রিভিউ দেখতে ভাল লাগেনা। তারপরে যখন... ...বাকিটুকু পড়ুন

মসজিদ না কী মার্কেট!

লিখেছেন সায়েমুজজ্জামান, ১৮ ই মে, ২০২৪ সকাল ১০:৩৯

চলুন প্রথমেই মেশকাত শরীফের একটা হাদীস শুনি৷

আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের একজন বুদ্ধিজীবী রাসুল দ. -কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? রাসুল দ. নীরব রইলেন। বললেন,... ...বাকিটুকু পড়ুন

আকুতি

লিখেছেন অধীতি, ১৮ ই মে, ২০২৪ বিকাল ৪:৩০

দেবোলীনা!
হাত রাখো হাতে।
আঙ্গুলে আঙ্গুল ছুঁয়ে বিষাদ নেমে আসুক।
ঝড়াপাতার গন্ধে বসন্ত পাখি ডেকে উঠুক।
বিকেলের কমলা রঙের রোদ তুলে নাও আঁচল জুড়ে।
সন্ধেবেলা শুকতারার সাথে কথা বলো,
অকৃত্রিম আলোয় মেশাও দেহ,
উষ্ণতা ছড়াও কোমল শরীরে,
বহুদিন... ...বাকিটুকু পড়ুন

স্প্রিং মোল্লার কোরআন পাঠ : সূরা নং - ২ : আল-বাকারা : আয়াত নং - ১

লিখেছেন মরুভূমির জলদস্যু, ১৮ ই মে, ২০২৪ রাত ১০:১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহর নামের সাথে যিনি একমাত্র দাতা একমাত্র দয়ালু

২-১ : আলিফ-লাম-মীম


আল-বাকারা (গাভী) সূরাটি কোরআনের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম সূরা। সূরাটি শুরু হয়েছে আলিফ, লাম, মীম হরফ তিনটি দিয়ে।
... ...বাকিটুকু পড়ুন

×